Event

Blue Hors Para 2022

Blue Hors danner rammen om dette internationale dressurstævne for pararyttere (ryttere med handicap) arrangeret i et tæt samarbejde med Parasport Danmark og Vejle Kommune med H.K.H. Prinsesse Benedikte som protektor.

Danmark, som er blandt de bedste nationer i verden, stiller med stærkeste hold i konkurrencen mod den internationale elite til et af årets første paradressur stævner. Se blandt andet Danmarks dobbelte guldvindere fra de Paralympiske Lege i Tokio 2021, Tobias Thorning Jørgensen og hesten Jolene Hill.

Kom og oplev spændende konkurrencer og flotte præstationer i verdensklasse i vores store, imponerende og opvarmede opvisningshal her på Blue Hors.

Vejle Kommune støtter samarbejde mellem Parasport Danmark og Blue Hors om det internationale paradressurstævne hos Blue Hors den 18.-20. marts 2022, hvor de bedste paradressurryttere fra hele verden vil deltage.

Når dørene slås op hos Blue Hors ved Randbøldal i midten af marts til et internationalt paradressurstævne, er målet, at det bliver med deltagelse af de bedste paradressurryttere i verden. Derfor glæder det stævnet, at et samarbejde mellem Vejle Kommune, Blue Hors og Parasport Danmark endnu engang er en realitet i skabelsen af dette internationale parasportevent.

”Vi er interesseret i, at Vejle Kommune fastholder sin position som Parasportens Hovedstad, men også at Danmark generelt styrker sin position som parasportsnation på den internationale arena. Derfor er jeg både glad og stolt over, at vi igen i år samarbejder med Blue Hors om at få det internationale paradressurstævne til kommunen”

  • Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune.

Endnu engang er det lykkedes at placere et international parasportevent i en spændende weekend i de flotte rammer hos Blue Hors, der helt sikkert vil give både deltagere og publikum en fantastisk oplevelse.

Desuden underbygger det internationale paradressurstævne visionen i Vejle Kommune om at blive parasportens hovedstad og øge synligheden for parasporten både lokalt og nationalt.

Paradressurrytterne gæstede for første gang Blue Hors tilbage i 2018, og med støtte fra Vejle Kommune kan det nu lykkedes for Blue Hors at endnu engang lægge faciliteter til et event af international karakter.

De danske ryttere er i absolut top

Som en stærk paradressurnation, bliver CPEDI-stævnet på Blue Hors en naturlig forlængelse af det danske paradressur-år, der har været en kæmpesucces. De danske ryttere er blandt de stærkeste spillere i den internationale paradressurliga hvor de ved EMVM og De Paralympiske Lege har vundet individuelle medaljer og holdmedaljer igennem flere år. Danske Tobias Thorning Jørgensen vandt med hesten Jolene Hill to guldmedaljer ved De Paralympiske Lege i Tokyo i 2020 og derfor er et internationalt paradressurstævne på dansk jord kærkommet for alle parter af den danske paradressur – både blandt ryttere, trænere, sponsorer og officials.

Stævnet har igen modtaget støtte fra Vejle Kommune, ligesom ElsassDressurens VennerECCO og Pressalit også støtter op om arrangementet.

Adgang og livestreaming

Der vil være gratis adgang hele weekenden hos Blue Hors, har man ikke mulighed for at komme og opleve stævnet fysisk, er det muligt at streame dressurklasserne via ClipMyHorse, der forestår live-streamingen af stævnet.

RYTTER INFORMATION / RIDERS INFORMATION

Kære ryttere – velkommen til Blue Hors PARA CPEDI3*. Vi glæder os til at byde jer velkommen til tre spændende stævnedage.
Dear riders – welcome to Blue Hors PARA CPEDI3*. We are looking forward to welcoming you to three exciting competition days.

ADRESSE / ADRESS
Blue Hors ApS, Tørskindvej 70, DK-7183 Randbøl

ANKOMST / ARRIVAL
Ankomst kan ske fra onsdag den 16. marts 2022 kl. 14.00. Følg venligst personalets parkeringsanvisninger.
Arrival is possible from Wednesday, 16 March 2022 14:00. Please follow our staff’s parking instructions.

ANSVAR / RESPONSIBILITY
Blue Hors ApS påtager sig intet ansvar for uheld, skader eller tyveri i forbindelse med stævnet eller på ud- eller hjemrejse, hverken for heste, personer eller ejendele.
Blue Hors ApS is not responsibility for accidents, injuries, or thefts in connection with the event or on departure or return, neither for horses, persons, or property.

BANETRÆNING /FAMILIARIZATION
Se Equipe (https://online.equipe.com/) for tiderne for banetræning.
Deltagere opfordres til selv at sørge for, at deres hests efterladenskaber fjernes fra opvarmningsbanen og under banetræning. På forhånd mange tak.
See Equipe (https://online.equipe.com/) for familiarization times.
Participants are kindly asked to remove their horse’s droppings from the warm-up and during familiarization. Thank you very much in advance.

BETALING / PAYMENTS
Der tages kun mobilepay og kreditkort.
Payments only by credit cards, no cash.

DOTERINGER / PRIZE MONEY
Alle doteringer overføres via bankoverførsel senest 1 uge efter stævnets afholdelse. Oplys kontonummer i sekretariatet inden stævnets afslutning.
All prize money is transferred by bank transfer within 1 week after the show. Please share your bank information to the show office before end of the competition.

EHV-1 / EHV-1
Siden 1. august 2021 er det obligatorisk at bruge FEI HorseApp til at:
• Indtast rektaltemperaturen for hver hest to gange dagligt 3 dage inden ankomst til et FEI-stævne på det europæiske fastland (EHV-1 By-Law No.10)
• Udfyld en Horse Health FEI selvcertificeringsformular for alle heste, der deltager i et FEI-stævne på det europæiske fastland (EHV-1 By-Law No.10).
• Siden 1. oktober 2021 skal hestenes rektaltemperatur indtastes to gange dagligt under et FEI-stævne direkte på FEI HorseApp (EHV-1 By-Law No. 5) og ikke længere på en formular på stalddøren. De relevante FEI-officials vil kunne konsultere de daglige temperaturer direkte på FEI HorseApp.
• Hvis nogen af hestens sundhedskrav ikke er opfyldt, gælder EHV-1 By-Law Sanctions.

Since August 1st, 2021 it’s mandatory to use the FEI HorseApp to:
• Enter the rectal temperature of each Horse twice daily for the 3 days leading up to the arrival at a FEI Event in Mainland Europe (EHV-1 By-Law No.10)
• Fill in a Horse Health FEI Self-Certification form for all Horses attending a FEI Event in Mainland Europe (EHV-1 By-Law No.10).
• As of October 1st, 2021, it will be required to enter the rectal temperatures of Horses twice daily while at a FEI Event directly on the FEI HorseApp (EHV-1 By-Law No. 5) and no longer on a form on the stable door. The relevant FEI Officials will be able to consult the daily temperatures directly on the FEI HorseApp.
• If any of the Horse Health Requirements are not fulfilled, the EHV-1 By-Law Sanctions will apply.

HUNDE /DOGS
Hunde er velkomne på udendørsarealerne, men skal altid være i snor. Hunde har ingen adgang i hallerne.
Dogs are welcome on outdoor areas, but only in a leash. No dogs indoors.

HØ/WRAP / HAY/HAYLAGE
Hø og wrap fra HH Haylage kan forudbestilles eller købes i sekretariatet. Forudbestilling skal ske via mail til: lena@hh-haylage.dk, skriv om I ønsker hø eller wrap, antal og rytterens navn, så ligger det klar i boksen. Ved forudbestilling vil I modtage et mobilepay nr. eller bankoplysninger pr. mail til betaling. Bestilling senest 14. marts 2022. Prisen er 100 DKK pr. pakke. Det er også muligt at købe en voucher i sekretariatet og efterfølgende få det udleveret ved Staldmanager.
Hay/Haylage can be pre-ordered or purchased on site from HH Haylage (lena@hh-haylage.dk). The price is EUR 13 per package. It is also possible to buy a voucher in the show office, and afterwards get it handed out by the stable manager.

INFORMATION / INFORMATION
Tidsplan, startlister, resultater og alle praktiske informationer kan ses på Equipe (https://online.equipe.com/).
Please see Equipe (https://online.equipe.com/) for timetable, startinglists, results and all practical information.

KONTAKT / CONTACT
Sekretariat / Show Office: Lene Mikkelsen – telefon (+45) 2283 3977, mail lene-mikkelsen@live.dk
Staldmanager / Stable Manager Blue Hors Staff – telefon 2137 6757
Dyrlæge / Treating Vet: Mads Klint – telefon (+45) 6021 3422
Stævnesmed / Farrier: Brian Møller – telefon (+45) 4029 3019

MAD OG DRIKKE / FOOD AND BEVERAGE
Besøg Glassalen og vores staldcafe, hvor der serveres mad og drikke i samarbejde med Lucullus Mad & Vin ApS, Grindsted
Please visit Glassalen and our stable café, where food and drinks are served by Lucullus Mad &Vin ApS, Grindsted

OPSTALDNING / STABLING
Alle bokse er spånebokse, medmindre man har bestilt halm pr. mail. Specielle ønsker til opstaldning (fx hingst) bedes sendt til stævnesekretariat (lene-mikkelsen@live.dk). Skriv dit telefonnummer tydeligt på boks-skiltet, så vi kan komme i kontakt med dig hvis nødvendig.
All boxes are with shaving unless straw has been ordered by mail. Special requests for stabling (e.g. stallion) should be sent directly to the Show Office (lene-mikkelsen@live.dk). Please remember to write your mobile number on the box so we can get in touch with you if necessary.

OPVARMNING OG TRÆNING / WARM-UP AND TRAINING
Se oversigtskort for faciliteterne. Ingen træning på opvarmningsbanerne under konkurrencerne. Longering er kun tillad på longeringsbanerne. Mulighed for træning efter nærmere aftale med stævnesekretariat og stævnets TD.
Deltagere opfordres til selv at sørge for, at deres hestes efterladenskaber fjernes fra opvarmningsbanen og under banetræning. På forhånd mange tak.
Please see map for facilities. No training on the warm-up arena during competitions. Possibility of training by request, please ask show office and/or Chief Steward.
Participants are kindly asked to remove their horse’s droppings from the warm-up and during familiarization. Thank you very much in advance.

PAPIRER / PAPERS
Vaccination, ID, rytterlicens samt klubmedlemskab skal kunne forevises på forlangende.
Vaccinations, ID etc. must be available on request.

PRÆMIEOVERRÆKKELSER / PRICEGIVING
Præmieoverrækkelser afholdes samlet for grad 1,2 og 3 samt for grad 4 og 5. Alle præmieoverrækkelser afholdes til fods. Vinderhesten præsenteres ved hånd. Efter sidste individuelle præmieoverrækkelse lørdag vil der være præmieoverrækkelse i holdkonkurrencen samt Best of the Best (bedste senior, bedste u/25).
Joint prizegivings for grades 1, 2 and 3 as well as for grades 4 and 5. All prizegiving ceremonies are held on foot. The winning horse is presented by hand. After the last individual prize giving ceremony on Saturday, there will be a prizegiving in the team competition as well as Best of the Best (best senior, best u/25).

REGLEMENT / RULES
Hvor intet andet er anført, er FEI’s reglement med seneste rettelser gældende.
Where nothing else is stated, FEI’s rules apply.

SEKRETARIAT / SHOW OFFICE
Vil være åbent 1 time før dagens første start og en ½ time efter dagens sidste start. Henvendelser vedr. dressur Lene Mikkelsen (telefon 2283 3977, mail lene-mikkelsen@live.dk)..
Opens 1 hour before the first start of the day until 1/2 hour after the last start of the day. Please contact show office, Lene Mikkelsen (phone +45 2283 3977, mail lene-mikkelsen@live.dk for information and questions.

STÆVNENUMMER / NUMBERS
Hesten skal bære synligt stævnenummer, når stalden forlades.
Outside the box, the horse must wear numbers at any time during the show.

Vi ønsker jer et rigtigt godt ophold på Blue Hors samt nogle succesfulde stævnedage!
We wish you a pleasant stay at Blue Hors as well as some successful days!

Med venlig hilsen / Kind regards
Blue Hors ApS

Tusind tak til vores sponsorer

BLUE HORS MELDER KLAR TIL PARASTÆVNE

Når dørene slås op hos Blue Hors ved Randbøldal i weekenden 18.-20. marts 2022 i forbindelse med det internationale CPEDI3* paradressurstævne, er stævnet et samarbejde mellem Vejle Kommune, Parasport Danmark og Blue Hors, hvor medaljespækkede paradressurryttere fra hele ti nationer deltager. Flotte rammer for både deltagere og publikum

Målet med stævnet er at tilbyde toprammer til de allerbedste paradressurryttere i verden og derfor glæder det folkene bag stævnet, der er skabt af et samarbejde mellem Vejle Kommune, Blue Hors og Parasport Danmark, at dette internationale parasportevent endnu engang er en realitet!

Med Vejle Kommunes store interesse i at fastholde sin position som Parasportens Hovedstad og i at styrke Danmarks position som stor parasportsnation på den internationale arena, glæder det mange, at det internationale paradressurstævne endnu engang løber af stablen i de flotte rammer på Blue Hors.

Stævnet kan endnu engang tilbyde gratis entre i den store, opvarmede opvisningshal, hvor stævnet vil foregå – så derfor er der rig mulighed, for alle interessede, der kunne ønske at opleve disse verdensklasseryttere!

 

Ryttere fra ti forskellige nationer i den absolutte top

Som en stærk paradressurnation, bliver stævnet på Blue Hors en naturlig forlængelse af det danske paradressurår, der har været en kæmpesucces. De danske ryttere er blandt de stærkeste spillere i den internationale paradressurliga hvor de ved EM, VM og De Paralympiske Lege har vundet individuelle medaljer og holdmedaljer igennem flere år. Den største paraprofil indenfor paradressuren lige nu, er uden tvivl danske Tobias Thorning Jørgensen, de med hesten Jolene Hill vandt to guldmedaljer for grad III ved De Paralympiske Lege i Tokyo i 2020. Ved stævnet på Blue Hors, kommer Tobias til at møde to af sine medaljevindende grad III-konkurrenter fra Tokyo, nemlig verdensranglistens nummer 15, amerikanske Rebecca Hart, der vandt en bronzmedalje for hold, ligesom også bronzevinder og verdensranglistens nummer 26, norske Ann Cathrin Lübbe stiller til start.

Udover disse superstjerner fra grad III, er de repræsenterede nationer mange og startfeltet er spækket med medaljevindende ekvipager. Sverige kommer med 7 ekvipager, Danmark med 15 ekvipager, heriblandt Renee Igelski, Tobias og Line Thorning Jørgensen samt Susanne Jensby Sunesen. Østrig er repræsenteret med 1 ekvipage, nemlig verdensranglistens nummer 4 og dobbelte PL-sølvvinder; Pepo Puch, Australien kommer med én ekvipage, Finland med 4 ekvipager og Brasilien med én rytter, den dobbelte PL-sølvvinder, Rodolpho Riskalla. Holland kommer med feltets mest dekorerede PL Tokyo-medaljetager, nemlig den dobbelte guldvinder for grad IIII og sølvvinder for hold, Sanne Voets. Norge medbringer 4 ekvipager, heriblandt Ann Cathrin Lübbe. Tyskland kommer med 10 ekvipager, heriblandt verdensranglistens nummer 5, Regine Mispelkamp, ligesom USA har 2 ekvipager med, nemlig verdens 9’eren, Kate Shoemaker og hendes bronzeholdkammerat, Rebecca Hart.

I alt kommer der 46 ekvipager med 10 forskellige nationer – hvilket viser, at et internationalt paradressurstævne på dansk jord, er kærkommet for paradressursporten – både blandt ryttere, trænere, sponsorer og officials. Gratis adgang og mulighed for live-streaming Der vil være gratis entre hele weekenden på Blue Hors i Randbøl. Har man ikke mulighed for at komme og opleve stævnet fysisk, er det muligt at streame dressurklasserne via ClipMyHorse.TV, der forestår live-streamingen af stævnet. Stævnet er støttet af Vejle Kommune, Elsass, Dressurens Venner, ECCO og Pressalit.