Event

Blue Hors Elite Foal Auction

Gå ikke glip af en “golden opportunity”, når Blue Hors Elite Foal Auction som afvikles på Blue Hors i Randbøl, tirsdag den 12. december kl. 18.

Følauktionen er en hybrid auktion som foregår både online og fra den store opvisningshal på Blue Hors. Streames LIVE på Cip My Horse

Åben stald og spisning:
Vi åbner staldene kl. 16.00, hvor der også vil være mulighed for at købe drikkevarer, pølser og ribbensteg sandwich.

Vi har håndplukket de mest lovende føl til dig. Uanset om du drømmer om en kommende stjerne eller en skøn hyggehest, så kan vores heste prale af fantastiske stamtavler, imponerende bevægelser og et potentiale uden lige.

I denne kollektion finder du føl efter blandt andre topbeskeleren Blue Hors Baron, championatsvinderen for 6-års, Blue Hors Monte Carlo, den internationale Grand Prix hingst, Blue Hors St. Schufro, avlslegenden Blue Hors Zack, populære Vitalis, ældre udenlandske hingste som legendariske Sandro Hit og Vivaldi samt yngre udenlandske hingst som Escamillo, Escaneno, Las Vegas, Rockdale, St. Emilion og Vivaldos.

Ens for alle føllene er det, at de har en gennemgående høj kvalitet, hvad angår afstamning, type og bevægelse – og muligheden for, at du som køber, kan få dit nyindkøbte føl opstaldet i “følbørnehave” på Blue Hors frem til påske.

Tilmeld dig auktionen HER!
– Du kan placere dine bud fra den 10. december kl. 13.

 

Ønsker du nærmere information om de enkelte føl, så kontakt :


BREEDING MANAGER
Martin Klavsen
+45 2912 0509
mkl@bluehors.com


MANAGER FUTURE & MASTER RIDER
Ulrik Falbe-Hansen
+45 2830 0698
uh@bluehors.com


SPORTS MANAGER
Ulrik Gerstorf Sørensen
+45 2490 9401
ugs@bluehors.com

 

Har du lige købt et føl på vores følauktion, og er du usikker på, hvordan du bedst kan tage dig af det i de første måneder? Så, fortvivl ikke!

Vores erfarne og dedikerede team står klar til at tage imod dit nyindkøbte føl fra Blue Hors Elite Foal Auction og give det kærlig pleje og opmærksomhed. Vi tilbyder en tryg og stimulerende atmosfære, hvor føllet kan vokse og udvikle sig under kyndig vejledning i vante omgivelser sammen med sine hestevenner.

Dit føl er velkommen i vores følbørnehave helt frem til påske. Vi sørger for alt, fra den korrekte fodring til socialisering med andre føl. På den måde, kan du være sikker på, at dit føl får den bedste pleje

OBS. Dette gælder KUN føl købt på Blue Hors’ auktioner..

▶KLIK HER og se/download vores OPSTALDNINGSKONTRAKT med informationer omkring følbørnehaven.

Føl som er med på Blue Hors auktion d. 12. december 2023, vil være dækket med en livsforsikring* med et nytegningstidspunkt fra hammerslag og med hammerslagsprisen. Føl vil være forsikret af Blue Hors i 20 dage. Agria Dyreforsikring vil kontakte køber af føl, med henblik på overtagelse af forsikring.

*Safe Livsforsikring vil være med en max forsikringssum optil 150.000 kr. alt over dette beløb vil være dækket med Limited Livsforsikring. Hvis der er anmærkning på dyrlægeattesten, vil man kunne risikere at der kommer et forbehold på forsikringen.

Link til safe livs forsikring https://www.agria.dk/dokumenter/produktfaktablade/hest/safe-liv

Link til limited livs forsikring https://www.agria.dk/dokumenter/produktfaktablade/hest/limited-liv

Du finder Blue Hors Elite Foal Auction kollektionen HER

I kollektionen finder du lovende føl med fantastiske stamtavler, imponerende bevægelser, efter blandt andre topbeskeleren Blue Hors Baron, championatsvinderen for 6-års, Blue Hors Monte Carlo, den internationale Grand Prix hingst, Blue Hors St. Schufro, avlslegenden Blue Hors Zack, populære Vitalis, ældre udenlandske hingste som legendariske Sandro Hit og Vivaldi samt yngre udenlandske hingst som Escamillo, Escaneno, Las Vegas, Rockdale, St. Emilion og Vivaldos.

 

Disse vilkår gælder for online auktioner, der afholdes af Blue Hors Aps, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl, CVR-nr.: 15 50 47 49 (”Blue Hors”).

Blue Hors’ privatlivspolitik og cookiepolitik er en integreret del af disse auktionsbetingelser. De to politikker kan findes her:

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Ved at sætte kryds i boksen nedenfor eller ved at oprette en brugerprofil og/eller deltage i en online auktion, accepterer du at have forstået og accepteret disse vilkår samt privatlivspolitikken og cookiepolitikken. Endvidere giver du samtykke til, at Blue Hors kan sende dig mails med informationer omkring afholdelse af auktioner. Din brugerprofil kan til enhver tid slettes og dit samtykke kan trækkes tilbage ved henvendelse til Blue Hors på følgende mailadresse: mail@bluehors.com.

 1. Registrering

Alle, der ønsker at deltage i en online auktion, skal registreres på forhånd ved oprettelse af en brugerprofil på hjemmesiden. For en køber, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv (en forbruger), sker dette ved at oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Erhvervsdrivende skal oplyse deres firmanavn, adresse og CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson. (Enhver deltager i en online auktion – forbruger eller erhvervsdrivende – benævnes ”Deltager” i det følgende.)

Kontaktinformationerne anvendes til udstedelse af en faktura i forbindelse med et køb på en online auktion. Blue Hors har ret til at kontrollere, at en Deltagers informationer er korrekte, og Blue Hors kan til enhver tid udelukke en Deltager, der har givet misvisende eller forkerte informationer eller i øvrigt har ageret på en måde, som Blue Hors finder uacceptabel.

Hver Deltager har et personligt brugernavn og en adgangskode, som anvendes ved login til Deltagerens brugerprofil. En Deltager hæfter for alle køb, foretaget ved anvendelse af Deltagerens brugerprofil. Dette gælder både for køb, som Deltageren foretager på vegne af tredjemand, samt hvis Deltageren har foranlediget, at en tredjemand uberettiget kunne få adgang til Deltagerens brugerprofil. Blue Hors er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af tredjemands uberettigede adgang til og brug af en Deltagers brugerprofil.

 1. Oplysninger og besigtigelse

Forud for en Deltagers afgivelse af et bud, har Deltageren mulighed for og opfordres til at gennemgå kataloget med oplysninger om de heste, der sælges på auktion, herunder rapport fra den kliniske undersøgelse. Deltageren har ligeledes mulighed for at besigtige en hest og/eller modtage yderligere informationer om hesten ved at sende en mail til følgende mailadresse: mail@bluehors.com. En besigtigelse kan kun ske efter forudgående aftale. En Deltager skal overholde alle anvisninger og retningslinjer på stedet for besigtigelsen, og al færdsel på stedet sker på eget ansvar. 

 1. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget med heste samt i auktionsbetingelser, bilag og øvrige dokumenter fra Blue Hors, som vedrører auktionen.

Blue Hors forbeholder sig retten til at fjerne en hest fra auktionen, forlænge auktionen eller lade auktionen gå om, hvis der f.eks. er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet, der har påvirket auktionen på en måde, som Blue Hors finder uacceptabel. Tilsvarende gælder, hvis ingen Deltager har afgivet et bud, der er højere end den af Blue Hors fastsatte minimumspris.

Blue Hors påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser, aflyste auktioner, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.

 1. Moms

Budsummen pålægges 25 procent moms, medmindre Deltageren ikke er pligtig til at betale moms i Danmark. Hvis Deltageren er en erhvervsdrivende, der er momsregistreret i et andet EU-land, kan der udstedes en faktura uden moms, hvis Deltageren kan dokumentere, at hesten transporteres ud af Danmark og til et andet EU-land straks efter købets afslutning.

 1. Betaling

En Deltager er bundet af sit sidste og højeste bud, medmindre (og indtil) et højere bud bliver givet. Deltageren med det højeste bud, når auktionen er afsluttet, er vinder af auktionen og vil automatisk modtage en mail, der bekræfter dette. Blue Hors fremsender herefter en faktura til Deltageren. Fakturaen skal betales netto kontant. Hvis Deltageren ikke betaler, fremsender Blue Hors en betalingspåmindelse til Deltageren. Såfremt Deltageren fortsat ikke betaler det skyldige beløb, fremsender Blue Hors en påkravsskrivelse efter inkassolovens § 10, stk. 3, og der kan tillige opkræves et rykkergebyr. Deltagerens auktionskonto vil herefter blive spærret, og Blue Hors er berettiget til at sælge hesten til en anden bydende på auktionen. Deltageren vil hæfte for det eventuelle tab, som Blue Hors måtte lide i forbindelse med det foretagne dækningssalg. Hvis Deltageren ikke betaler senest 10 dage efter fremsendelse af en påkravsskrivelse, sendes kravet til et inkassobureau uden yderligere varsel, og dette kan medføre yderligere omkostninger for Deltageren. Blue Hors er berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdagen.

 1. Afhentning

Når Blue Hors har modtaget købesummen, inklusive moms, overgår ejendomsretten til Deltageren, og Deltageren kan afhente hesten på Blue Hors’ adresse. (Hvis det er et føl, kan det først afhentes, når det er klar til at blive adskilt fra moderhoppen. Deltageren og Blue Hors indgår nærmere aftale herom.) Blue Hors forbeholder sig retten til at tilbageholde hesten, indtil betalingen er registreret på kontoen. Såfremt hesten ikke er hentet af Deltageren senest 8 dage efter auktionens afslutning, kan Blue Hors opkræve EUR 20 per dag fra Deltageren for opstaldning og foder m.v.

Risikoen for hestens forringelse eller hændelige undergang (død) overgår fra Blue Hors til Deltageren, når Deltageren henter hesten; nærmere bestemt når Deltageren eller en repræsentant for denne har overtaget træktovet til hesten.

Hestepas, ejercertifikat samt andre relevante dokumenter vedrørende hesten overgives til Deltageren ved dennes afhentning af hesten.

Deltageren sørger for, at lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til gældende ret er tegnet og i kraft fra tidspunktet for afhentning, og at der meddeles ejerskifte af hesten inden for 30 dage fra Deltagerens betaling af hesten.

 1. Forsikring

Hesten er omfattet af Blue Hors’ forsikring i 20 dage fra auktionsdagen.

Hesten vil være dækket af Safe Livsforsikring, med en max forsikringssum på 150.000 kr., med et nytegningstidspunkt fra hammerslag og med hammerslagsprisen. Beløb over 150.000 kr. vil være dækket af Limited Livsforsikring.

Ved anmærkninger på dyrlægeattesten, kan Deltager risikere et forbehold på forsikringen.

Agria Dyreforsikring vil kontakte Deltageren, med henblik på overtagelse af forsikring.

Til brug herfor videregiver Blue Hors følgende personoplysninger om Deltager til Agria Dyreforsikring: Navn, telefonnummer, e-mailadresse

 1. Fejl og mangler

Blue Hors giver ingen garantier, herunder for en hests potentiale og/eller udvikling. Deltageren kan ikke påberåbe, at nogen af de forhold, der er beskrevet i materiale, som Deltageren har haft adgang til forud for afgivelsen af sit bud, udgør en fejl eller en mangel ved hesten. Dette gælder således for forhold beskrevet i hestekataloget, rapporten fra den kliniske undersøgelse og andet materiale, som Blue Hors har udleveret. Endvidere kan Deltageren ikke gøre fejl eller mangler gældende vedr. forhold, som Deltageren i øvrigt var bekendt med ved afgivelsen af sit bud på auktionen, herunder vedr. forhold som blev eller burde være blevet opdaget af Deltageren ved dennes besigtigelse af hesten.

Hvis aftalen om køb af en hest ophæves som følge af en hæveberettigende fejl eller mangel, så kan Deltageren, mod tilbagelevering af hesten, og udover at få købesummen tilbagebetalt, kræve dækning af følgeomkostninger til hestens opstaldning, foder, dyrlæge, forsikring m.v. med et beløb på maksimalt EUR 10 pr. dag, fra Deltageren reklamerer og indtil aftalen faktisk ophæves.

 1. Reklamationsfrist

Reklamationsfristen er to uger, fra Deltageren har opdaget eller burde have opdaget en fejl eller en mangel ved hesten, og Deltageren skal give skriftlig meddelelse til Blue Hors inden for denne frist, hvis Deltageren ønsker at påberåbe sig den pågældende fejl eller mangel. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af fejlen/manglen. Den absolutte reklamationsfrist er 3 måneder fra købets afslutning (betaling af købesummen til Blue Hors). Herefter kan Deltageren ikke længere reklamere over fejl eller mangler ved hesten.

 1. Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, uden hensyntagen til internationale privatretlige regler eller principper, der måtte føre til anvendelsen af et andet lands lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres ved de almindelige danske domstole, medmindre Parterne – efter tvisten er opstået – aftaler, at tvisten skal afgøres ved voldgift i henhold til SEGES’ til enhver tid gældende almindelige regler for voldgift om heste eller regler for udvidet voldgift om heste. Uanset det ovenfor anførte, er Parterne enige om at søge at løse enhver tvist hurtigst muligt via dialog og forhandling og under hensyntagen til, at salgsgenstanden er et levende dyr.

 1. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Der er 14 dages fortrydelsesret for en forbruger ved køb på Blue Hors’ online eller hybrid auktioner. Fortrydelsesfristen løber fra den dag, hvor Deltageren – eller en af Deltageren angiven tredjemand – får hesten i sin besiddelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller på Grundlovsdag, forlænges fortrydelsesfristen, så den udløber på den følgende hverdag i stedet.

For at udøve fortrydelsesretten, skal Deltageren give meddele herom til Blue Hors inden fortrydelsesfristens udløb. Meddelelsen skal være utvetydig og skriftlig. Deltageren kan f.eks. anvende Blue Hors’ standardfortrydelsesformular, som kan rekvireres ved henvendelse til Blue Hors.

Hvis Deltageren udøver sin fortrydelsesret, refunderer Blue Hors købesummen til Deltageren, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Blue Hors har modtaget meddelelse om Deltagerens udøvelse af fortrydelsesretten. Blue Hors gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Deltageren benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Deltageren udtrykkeligt har indvilget i en anden betalingsmåde. Deltageren pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Blue Hors kan tilbageholde købesummen, indtil hesten er tilbageleveret til Blue Hors.

Deltageren skal tilbagelevere hesten til Blue Hors uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra den dato, hvor Deltageren har informeret Blue Hors om udøvelse af fortrydelsesretten. Deltageren skal afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af hesten.

Deltageren hæfter for eventuelle forringelser af hestens værdi, som skyldes Deltageren.

Auktionsbetingelserne blev sidst revideret den 8. december 2023