Event

Blue Hors Winter Auction

Vi tilbyder denne gang 18 heste af højeste kvalitet og for at imødekomme alle kunders krav og ønsker, består vores kollektion af en bred vifte af topheste. Vi kan præsentere alt fra uopdagede unge stjerner til avlsgodkendte hingste og erfarne konkurrenceheste. En strålende samling af særligt udvalgte heste med de fineste stamtavler, fremragende gangarter, suveræne kvaliteter og det talent, der kræves for en stjernespækket fremtid.

Blue Hors Winter Auction er en hybrid auktion, hvor der kan bydes såvel online, via telefonen eller ved tilstedeværelse på Blue Hors lørdag den 25. november, hvor auktionen afvikles i forbindelse med ECCO Cup, som kan opleves fra 24. – 26. november 2023.

Den fulde KOLLEKTION af ekstraordinære rideheste af top præstationsblod er nu online på auction.bluehors.com

PRØVERIDNING
Vi tilbyder prøveridning af hele kollektionen på forskellige datoer frem til auktionen. Kig under fanen PRØVERIDNING!

TILMELD DIG NU
Skriv dig op til auktionen lige HER

Vores auktionsheste kan, efter aftale med vores rådgivere, inspiceres og afprøves følgende dage:

✔ 15/11 kl. 14-16
✔ 17/11 kl. 13-15
✔ 22/11 kl. 14-16

TILMELD DIG VIA FORMULAREN NEDERST PÅ DENNE SIDE

HUSK: Vores rådgivere står altid klar til at vejlede dig i hvilken af vores heste, der passer bedst til dine ambitioner og ønsker.

KONTAKT os via telefon og book en tid til afprøvning af én eller flere af vores auktionsheste:


MANAGER FUTURE & MASTER RIDER
Ulrik Falbe-Hansen
+45 2830 0698
uh@bluehors.com


SPORTS MANAGER
Ulrik Gerstorf Sørensen
+45 2490 9401
ugs@bluehors.com

Kl. 17.30 – 19.00: Hvis du har lyst til at nyde lidt lækkert mad inden auktionen skal du huske at forudbestille dette: KLIK HER

OBS: Der er begrænsede antal pladser, så det er “Først til Mølle”.

Aftenens Menu:
“Tallerkenanrettet stegt kyllingebryst med “tag-selv”-buffet (flødekartofler, ristede små kartofler, pastasalat, sæsonsalat, brød, pesto, pisket smør). Drikkevarer skal købes separate”

Se den fulde KOLLEKTION på 19 heste HER

 

Hvordan byder jeg?
Den afsluttende budrunde afvikles lørdag d. 25. november med start kl. 19:00auction.bluehors.com, via telefonen eller ved tilstedeværelse på Blue Hors.

For at byde online skal du registrere dig via auction.bluehors.com, og du kan placere dine bud fra den 23. november kl. 17.

Er budene uden moms?
Budsummen pålægges 25 % moms medmindre Deltageren ikke er pligtig til at betale moms i Danmark. Hvis Deltageren er en erhvervsdrivende, der er momsregistreret i et andet EU-land, kan der udstedes en faktura uden moms, hvis Deltageren kan dokumentere, at hesten transporteres ud af Danmark og til et andet EU-land straks efter købets afslutning.

Tillægges budene salær?
Nej – der tillægges IKKE købersalær til hammerslagsprisen.

Foreligger der røntgen på hestene?
Ja der er røntgen på alle auktionsheste. Disse kan ses når man er registreret som byder på auktionen. Registrer dig HER

Klinisk undersøgelse:
Der vil blive lavet klinisk undersøgelse ved dyrlæge af alle hestene 3 dage inden auktionsstart. Resultatet af undersøgelsen kan ses når man er registreret som byder på auktionen. Registrer dig HER

Disse vilkår gælder for online auktioner, der afholdes af Blue Hors Aps, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl, CVR-nr.: 15 50 47 49 (”Blue Hors”).

Blue Hors’ privatlivspolitik og cookiepolitik er en integreret del af disse auktionsbetingelser. De to politikker kan findes her:

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Ved at sætte kryds i boksen nedenfor eller ved at oprette en brugerprofil og/eller deltage i en online auktion, accepterer du at have forstået og accepteret disse vilkår samt privatlivspolitikken og cookiepolitikken. Endvidere giver du samtykke til, at Blue Hors kan sende dig mails med informationer omkring afholdelse af auktioner. Din brugerprofil kan til enhver tid slettes og dit samtykke kan trækkes tilbage ved henvendelse til Blue Hors på følgende mailadresse: auction@bluehors.com.

  1. Registrering

Alle, der ønsker at deltage i en online auktion, skal registreres på forhånd ved oprettelse af en brugerprofil på hjemmesiden. For en køber, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv (en forbruger), sker dette ved at oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Erhvervsdrivende skal oplyse deres firmanavn, adresse og CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson. (Enhver deltager i en online auktion – forbruger eller erhvervsdrivende – benævnes ”Deltager” i det følgende.)

Kontaktinformationerne anvendes til udstedelse af en faktura i forbindelse med et køb på en online auktion. Blue Hors har ret til at kontrollere, at en Deltagers informationer er korrekte, og Blue Hors kan til enhver tid udelukke en Deltager, der har givet misvisende eller forkerte informationer eller i øvrigt har ageret på en måde, som Blue Hors finder uacceptabel.

Hver Deltager har et personligt brugernavn og en adgangskode, som anvendes ved login til Deltagerens brugerprofil. En Deltager hæfter for alle køb, foretaget ved anvendelse af Deltagerens brugerprofil. Dette gælder både for køb, som Deltageren foretager på vegne af tredjemand, samt hvis Deltageren har foranlediget, at en tredjemand uberettiget kunne få adgang til Deltagerens brugerprofil. Blue Hors er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af tredjemands uberettigede adgang til og brug af en Deltagers brugerprofil.

2. Oplysninger og besigtigelse

Forud for en Deltagers afgivelse af et bud, har Deltageren mulighed for og opfordres til at gennemgå kataloget med oplysninger om de heste, der sælges på auktion, herunder røntgenundersøgelsesrapport og rapport fra den kliniske undersøgelse. Deltageren har ligeledes mulighed for at besigtige en hest og/eller modtage yderligere informationer om hesten ved at sende en mail til følgende mailadresse: auction@bluehors.com. En besigtigelse kan kun ske efter forudgående aftale. En Deltager skal overholde alle anvisninger og retningslinjer på stedet for besigtigelsen, og al færdsel på stedet sker på eget ansvar. 

3. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget med heste samt i auktionsbetingelser, bilag og øvrige dokumenter fra Blue Hors, som vedrører auktionen.

Blue Hors forbeholder sig retten til at fjerne en hest fra auktionen, forlænge auktionen eller lade auktionen gå om, hvis der f.eks. er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet, der har påvirket auktionen på en måde, som Blue Hors finder uacceptabel. Tilsvarende gælder, hvis ingen Deltager har afgivet et bud, der er højere end den af Blue Hors fastsatte minimumspris.

Blue Hors påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser, aflyste auktioner, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.

4. Moms

Budsummen pålægges 25 procent moms, medmindre Deltageren ikke er pligtig til at betale moms i Danmark. Hvis Deltageren er en erhvervsdrivende, der er momsregistreret i et andet EU-land, kan der udstedes en faktura uden moms, hvis Deltageren kan dokumentere, at hesten transporteres ud af Danmark og til et andet EU-land straks efter købets afslutning.

5. Betaling

En Deltager er bundet af sit sidste og højeste bud, medmindre (og indtil) et højere bud bliver givet. Deltageren med det højeste bud, når auktionen er afsluttet, er vinder af auktionen og vil automatisk modtage en mail, der bekræfter dette. Blue Hors fremsender herefter en faktura til Deltageren. Fakturaen skal betales indenfor 5 dage. Hvis Deltageren ikke betaler indenfor fristen, fremsender Blue Hors en betalingspåmindelse til Deltageren. Såfremt Deltageren fortsat ikke betaler det skyldige beløb, fremsender Blue Hors en påkravsskrivelse efter inkassolovens § 10, stk. 3, og der kan tillige opkræves et rykkergebyr. Deltagerens auktionskonto vil herefter blive spærret, og Blue Hors er berettiget til at sælge hesten til en anden bydende på auktionen. Deltageren vil hæfte for det eventuelle tab, som Blue Hors måtte lide i forbindelse med det foretagne dækningssalg. Hvis Deltageren ikke betaler senest 10 dage efter fremsendelse af en påkravsskrivelse, sendes kravet til et inkassobureau uden yderligere varsel, og dette kan medføre yderligere omkostninger for Deltageren. Blue Hors er berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdagen.

6. Afhentning

Når Blue Hors har modtaget købesummen, inklusive moms, overgår ejendomsretten til Deltageren, og Deltageren kan afhente hesten på Blue Hors’ adresse. (Hvis det er et føl, kan det først afhentes, når det er klar til at blive adskilt fra moderhoppen. Deltageren og Blue Hors indgår nærmere aftale herom.) Blue Hors forbeholder sig retten til at tilbageholde hesten, indtil betalingen er registreret på kontoen. Såfremt hesten ikke er hentet af Deltageren senest 5 dage efter auktionens afslutning, kan Blue Hors opkræve EUR 10 per dag fra Deltageren for opstaldning og foder m.v.

Risikoen for hestens forringelse eller hændelige undergang (død) overgår fra Blue Hors til Deltageren, når Deltageren henter hesten; nærmere bestemt når Deltageren eller en repræsentant for denne har overtaget træktovet til hesten.

Hestepas, ejercertifikat samt andre relevante dokumenter vedrørende hesten overgives til Deltageren ved dennes afhentning af hesten.

Deltageren sørger for, at lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til gældende ret er tegnet og i kraft fra tidspunktet for afhentning, og at der meddeles ejerskifte af hesten inden for 30 dage fra Deltagerens betaling af hesten.

7. Fejl og mangler

Blue Hors giver ingen garantier, herunder for en hests potentiale og/eller udvikling. Deltageren kan ikke påberåbe, at nogen af de forhold, der er beskrevet i materiale, som Deltageren har haft adgang til forud for afgivelsen af sit bud, udgør en fejl eller en mangel ved hesten. Dette gælder således for forhold beskrevet i hestekataloget, røntgenundersøgelsesrapporten, rapporten fra den kliniske undersøgelse og andet materiale, som Blue Hors har udleveret. Endvidere kan Deltageren ikke gøre fejl eller mangler gældende vedr. forhold, som Deltageren i øvrigt var bekendt med ved afgivelsen af sit bud på auktionen, herunder vedr. forhold som blev eller burde være blevet opdaget af Deltageren ved dennes besigtigelse af hesten.

Hvis aftalen om køb af en hest ophæves som følge af en hæveberettigende fejl eller mangel, så kan Deltageren, mod tilbagelevering af hesten, og udover at få købesummen tilbagebetalt, kræve dækning af følgeomkostninger til hestens opstaldning, foder, dyrlæge, forsikring m.v. med et beløb på maksimalt EUR 10 pr. dag, fra Deltageren reklamerer og indtil aftalen faktisk ophæves.

8. Reklamationsfrist

Reklamationsfristen er to uger, fra Deltageren har opdaget eller burde have opdaget en fejl eller en mangel ved hesten, og Deltageren skal give skriftlig meddelelse til Blue Hors inden for denne frist, hvis Deltageren ønsker at påberåbe sig den pågældende fejl eller mangel. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af fejlen/manglen. Den absolutte reklamationsfrist er 3 måneder fra købets afslutning (betaling af købesummen til Blue Hors). Herefter kan Deltageren ikke længere reklamere over fejl eller mangler ved hesten.

9. Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, uden hensyntagen til internationale privatretlige regler eller principper, der måtte føre til anvendelsen af et andet lands lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres ved de almindelige danske domstole, medmindre Parterne – efter tvisten er opstået – aftaler, at tvisten skal afgøres ved voldgift i henhold til SEGES’ til enhver tid gældende almindelige regler for voldgift om heste eller regler for udvidet voldgift om heste. Uanset det ovenfor anførte, er Parterne enige om at søge at løse enhver tvist hurtigst muligt via dialog og forhandling og under hensyntagen til, at salgsgenstanden er et levende dyr.

10. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Der er 14 dages fortrydelsesret for en forbruger ved køb på Blue Hors’ online eller hybrid auktioner. Fortrydelsesfristen løber fra den dag, hvor Deltageren – eller en af Deltageren angiven tredjemand – får hesten i sin besiddelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller på Grundlovsdag, forlænges fortrydelsesfristen, så den udløber på den følgende hverdag i stedet.

For at udøve fortrydelsesretten, skal Deltageren give meddele herom til Blue Hors inden fortrydelsesfristens udløb. Meddelelsen skal være utvetydig og skriftlig. Deltageren kan f.eks. anvende Blue Hors’ standardfortrydelsesformular, som kan rekvireres ved henvendelse til Blue Hors.

Hvis Deltageren udøver sin fortrydelsesret, refunderer Blue Hors købesummen til Deltageren, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Blue Hors har modtaget meddelelse om Deltagerens udøvelse af fortrydelsesretten. Blue Hors gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Deltageren benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Deltageren udtrykkeligt har indvilget i en anden betalingsmåde. Deltageren pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Blue Hors kan tilbageholde købesummen, indtil hesten er tilbageleveret til Blue Hors.

Deltageren skal tilbagelevere hesten til Blue Hors uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra den dato, hvor Deltageren har informeret Blue Hors om udøvelse af fortrydelsesretten. Deltageren skal afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af hesten.

Deltageren hæfter for eventuelle forringelser af hestens værdi, som skyldes Deltageren.

11. Klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan, når købesummen er mindre end DKK 100.000, indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Auktionsbetingelserne blev sidst revideret den 16. november 2023